Vispārīgie jautājumi

1.1. Tīmekļa vietnē www.haitek.lv ievietotie materiāli un to saturs ir SIA “HAITEK LATVIA”, reģ. nr. 40103979662, Laimdotas iela 25, Lielvārde, Latvija, LV–5070 un citu trešo pušu intelektuālais īpašums.

1.2. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir ārējs normatīvs akts, kas nosaka tīmekļa vietnes lietošanas kārtību.

1.3. Noteikumi ir saistoši visiem tīmekļa vietnes lietotājiem. Tiek uzskatīts, ka lietotājs piekrīt un apņemas ievērot Noteikumus, ja tas apmeklē tīmekļa vietni.

1.4. Tīmekļa vietnes lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus.

Autortiesības

2.1. Tīmekļa vietnē publicētais saturs ir pieejams bez maksas;

2.2. Tīmekļa vietnē publiskotie, ievietotie materiāli vai jebkura to daļa ir aizsargāti ar LR Autortiesību likumu. Tīmekļa vietnē publicēto materiālu jebkāda izmantošana (reproducēšana, publiskošana, pārpublicēšana, tulkošana u.c.) ir kategoriski aizliegta bez SIA „HAITEK LATVIA” rakstiskas atļaujas.

2.3. Tīmekļa vietnē publicēto saturu aizliegts izmantot komerciāliem mērķiem.

Lietotāju atbildība

3.1. Tīmekļa vietnes lietotājs apņemas izmantot tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus un strādāt ar tīmekļa vietnes uzturēšanas sistēmu atbilstoši tās vispārējai izmantošanas praksei un neveikt darbības, kas būtu vērstas uz SIA “HAITEK LATVIA” drošības sistēmu apiešanu, bojāšanu. 

3.2. Lietotājs nedrīkst veikt sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa). 

3.3. Ja lietotājs neievēro LR normatīvos aktus un šos Noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

3.4. Katrs mājaslapas lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto mājaslapā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas.

3.5. Visi strīdi starp Īpašnieku un mājaslapas lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Preču apraksti un cenas

4.1. Tīmekļa vietnē www.haitek.lv redzamie preču attēli var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu radušās vai saistītās neskaidrības, kā arī izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs sazināties ar SIA “HAITEK LATVIA” pa e-pastu: haitek@haitek.lv.

4.2. Visas cenas norādītas euro ar PVN. Cenā nav ietverta maksa par piegādi. Cena veikalos var atšķirties no cenas tīmekļa vietnē.

4.3. Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža tīmekļa vietnē www.haitek.lv un tās attiecas uz pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publicēšanas.

4.4. Cenas pasūtījumā ir spēkā 14 darba dienas.

Nobeiguma noteikumi

5.1. SIA “HAITEK LATVIA” ir tiesīgi jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas tīmekļa vietnē www.haitek.lv.

5.2. Personas datu apstrādi tīmekļa vietne īsteno saskaņā ar SIA “HAITEK LATVIA” Privātuma politiku.