Uz klātbūtni balstīta drošības sistēma.

Log Mate 510 ir iebūvēta drošības sistēma, kas pārbauda operatora klātbūtni. Sistēma novērš galvas aktivizēšanu, ja operators neatrodas drošajā operatora zonā, proti, kabīnē. Sistēma sastāv no durvju slēdža, klātbūtnes slēdža, avārijas slēdža, gaismas indikatora un skaņas signāla.

 

Lai galvu varētu aktivizēt, slēdžiem jābūt aktivizētiem pareizā secībā. Aizveriet durvis, lai aktivizētu durvju slēdzi, un pārliecinieties, vai avārijas slēdzis ir izslēgts. Kad klātbūtnes slēdzis ir aktivizēts, tiek aktivizēta arī galva. Kad galva ir aktivizēta, gaismas indikators iedegas.

Ja tiek aktivizēts avārijas slēdzis vai atvērtas durvis, galva deaktivizējas un gaismas indikators izslēdzas. Galvu nevar aktivizēt, ja avārijas slēdža poga ir nospiesta vai durvju slēdzis ir izslēgts.

 

Operatora klātbūtnes sistēma ir aprīkota ar kļūdu noteikšanas sistēmu. Ja sistēma uztver bojātu slēdzi vai iekšēju LDM kļūmi, sistēma tiek deaktivizēta, un atskan skaņas signāls.

 

 

Slēdžus uzrauga 2 kanālu sistēma: augstas aktivācijas kanāls un zemas aktivācijas kanāls. Tas nozīmē, ka visi slēdži sastāv no diviem atsevišķiem slēdža elementiem — pa vienam elementam uz kanālu. Augstas aktivācijas kanāla slēdža elementi ir savienoti ar +24V, savukārt zemas aktivācijas kanāla slēdža elementi — ar GND. Vienkāršības labad gan +24V, gan GND ir savienoti ar tiem pašiem savienotājiem kā LDM slēdžu ieejas.

TEHNIKAS TIRDZNIECĪBA

(jauna tehnika Latvijas teritorijā, lietota tehnika visā Eiropā)

kopēt kontakta kartiņu

TEHNIKAS TIRDZNIECĪBA

(jauna tehnika Latvijas teritorijā, lietota tehnika visā Eiropā)

kopēt kontakta kartiņu

Saņemt piedāvājumu!

Mani interesē